Pismo zawierało również prośbę o przygotowanie świątyni do Pasterki, którą miał odprawić jeden z biskupów. Ksiądz biskup zwrócił się również do ks. Rajmunda Siudzińskiego – proboszcza parafii św. Jana z prośbą o zaproponowanie podziału terytorium parafii oraz mieszkanie dla Księdza Rektora i salkę katechetyczną do czasu wybudowania plebanii lub wynajęcia odpowiedniego miejsca zamieszkania. 
          Dekretem z dnia 7 grudnia 1987 roku na mocy kanonu 515§2 Kodeksu Prawa Kanonicznego została erygowana 
PARAFIA W BISKUPCU RESZELSKIM POD WEZWANIEM BOGOSŁAWIONEJ KAROLINY DZIEWICY I MĘCZENNICZKI 
(w Kronice Parafialnej znajduje się Dokument kongregacji d/s świętych……).
          Do nowej parafii należały ulice miasta Biskupca Reszelskiego : Bohaterów, Aleja Broni, Wojska Polskiego, Gdańska, Kopernika, Lazurowa, Ludowa, Mickiewicza nr 4 i 6 do nr 10 /Szkoła i Biblioteka/, Okrężna, Piwna, Plażowa, Poznańska, Polna, Repatriantów, Sądowa, Strażacka, Warszawska, Wiosenna, Wojewódzka, Żółkiewskiego, Żeromskiego, Zielona oraz miejscowości: Kolonia III, Kramarka – Pudląg, Kojtryny, Nowe Marcinkowo, Nasy, Rzeck, Rukławki i Zabrodzie. 
Dekret wszedł w życie z dniem 1 stycznia 1988 roku. Podpisany został przez Administratora Apostolskiego Diecezji Warmińskiej Edmunda Piszcza. 
Nowa parafia w Biskupcu liczyła 5620 osób. 
          24 grudnia została odprawiona uroczysta Pasterka, której przewodniczył ks. bp Julian Wojtkowski w asyście księży Leszka Kuczyńskiego i Wiesława Badury. Na Mszy obecni byli księżą proboszcz parafii ks. Rajmund Siudziński oraz ks. Henryk Bazis z zakonu Chrystusowców, który oczekiwał na wyjazd do pracy wśród Polonii Brazylijskiej.
Podczas uroczystości ks. biskup poświęcił kościół (w Kronice Parafialnej znajduje się Dokument konsekracji kościoła)a w wygłoszonej ks. bp Julian Wojtkowski homilii mówił o odpowiedzialności ludzi za swoją świątynię, w której skupiać się będzie życie parafii. 
Od Świąt Bożego Narodzenia odprawiane są w niedzielę dwie Msze św. o godzinie 10.00 i 12.00, codzienna Msza św. była odprawiana od 6 kwietnia 1988 roku. 
Początek roku 1988 roku to czas szczególnej modlitwy do Matki Bożej, od 1 stycznia w parafii odbywa się peregrynacja obrazu Matki Bożej Częstochowskiej. Matka Boża w kopi obrazu nawiedzała rodziny mieszkające na wsi a następnie parafian mieszkających w mieście. 
          Aby przybliżyć wiernym postać Błogosławionej Karoliny Kózkówny, która nie była związana z Diecezją Warmińską a jej beatyfikacja odbyła się zaledwie siedem miesięcy wcześniej w dniach 21 – 23 stycznia w kościele odbywały się wieczory dziękczynno – błagalne prowadzone przez ks. prof. dr Stanisława Kozakiewicza. Ksiądz profesor przybliżył wiernym postać Patronki, która jak mówił wyróżniała się pięknym życiem. 
W niedzielę 24 stycznia 1988 roku parafia przeżywała szczególną uroczystość – wprowadzenie pierwszego proboszcza ks. Leszka Kuczyńskiego. Na uroczystość przybyli księża kursowi ks. Leszka, księża z okolicznych parafii oraz liczni wierni. Mszę uświetnił chór z parafii św. Jana Chrzciciela pod dyrekcją s. Józefy Steffen. 
          Pierwsze rekolekcje wielkopostne w nowopowstałej parafii odbyły się od 3 do 6 marca 1988 roku a głosił je ks. Edmund Zapadka kustosz i proboszcz parafii w Glotowie. 
          22 maja 1988 roku po raz pierwszy odbyła się w nowo powstałej parafii I Komunia święta. Sakrament przyjęło 89 dzieci, które przygotowała s. Stanisława Kluzowska. Od września 1998 roku pracę katechetyczną rozpoczęła katechetka Marianna Glaw.
Również od września w kościele odprawiane są cztery Msze św. a w dni powszednie dwa razy dziennie. Jak wynika z korespondencji między Kurią Diecezji Warmińskiej i Kurią Biskupią Diecezji Tarnowskiej Biskup Warmiński poinformował o tym, że kościół poewangelicki w Biskupcu Warmińskim został pobłogosławiony i otrzymał tytuł Błogosławionej Karoliny Dziewicy i Męczenniczki. Zwrócił się również z prośbą o wskazanie osoby, która wykonałaby kopię obrazu beatyfikacyjnego Karoliny Kózkówny. 
WW piśmie z dnia 5 kwietnia 1988 roku czytamy, że Wikariusz Generalny bp Julian Wojtkowski zwraca się do Artysty Malarza Stanisława Jakubczyka zamieszkałego w Krakowie z prośbą o namalowanie obrazu patronki wiernie odpowiadającej obrazowi beatyfikacyjnemu. W odpowiedzi na pismo malarz pisze, że wyznacza termin wykonania obrazu na połowę listopada w formacie 200 x 110cm i wyznacza cenę. W notatce sporządzonej na piśmie w dniu 19 czerwca 1988 roku bp E. Piszcz wyraża zgodę na wykonanie obrazu i pisze, że będzie on darem Kurii Biskupiej dla Kościoła bł. Karoliny. 
          14 listopada bp Julian Wojtkowski pisze do ks. Leszka, że obraz ma być odebrany 14 listopada 1988 roku z Krakowa około 20.00. i poświęcony podczas pierwszego odpustu w dniu 18 listopada. W piśmie dodaje, że bł. Karolina na obrazie jest bardzo polska z wyglądu a jednocześnie święta i to męczenniczka w obronie czystości. 
          Do pierwszego odpustu przygotowywała się cała parafia z racji święta Patronki w dniach 15 – 17 listopada odbywały się Msze św. z wystawieniem Najświętszego Sakramentu i modlitwami. Ze sprawozdania wizytacji kanonicznej, która została dokonana w dniach 5 - 6 czerwca 1991 roku przez bpa Wojciecha Ziembę wynika, że w parafii mieszka 5622 osób w tym 5606 to katolicy. Pracownicy, którzy wspomagają proboszcza ks. L. Kuczyńskiego to organistka p. S. Deptuła, kościelny – p. Anna Szymańska, która pełni również rolę gospodyni. Osoby katechizujące to ks. L. Kuczyński, 
ks. B. Mieszczanowski –wikary, s. M. Ujazdowska oraz p. Kuliś i p. Królikiewicz. 
          Z dniem 1 lipca 1994 roku proboszczem parafii został ks. Józef Świechowski, wikariuszem ks. Andrzej Maciołek. 
Na prośbę proboszcza ks. J. Świechowskiego Dekretem z dnia 9 czerwca 1995 roku do Parafii bł. Karoliny włączono ulice: Jeziorną, Liszewskiego, Okrzei, Śmiałą oraz pozostałą część prawej strony Mickiewicza. 
          1 października 1998 roku rozpoczęła się budowa Kapliczek Stacji Drogi Krzyżowej wokół kościoła bł. Karoliny. Jesienią 1999 roku Metropolita Warmiński E. Piszcz dokonał poświęcenia kapliczek 
          W październiku 2008 roku Wspólnota Parafialna przeżywała peregrynację obrazu Jezusa Miłosiernego. Przyjęcie obrazu oraz relikwii Sługi Bożego Księdza Michała Sopoćki rozpoczęło się 24 października uroczystą Mszą świętą pod przewodnictwem Arcybiskupa Metropolity Warmińskiego dr Wojciecha Ziemby.

Fragment pracy dyplomowej p. Bożeny Pawłowskiej
"Dzieje parafii bł. Karoliny dziewicy i męczennicy w Biskupcu" 
Olsztyn 2010, ss.34-38.